19/21 SETTEMBRE 2021 FIERA MILANO
homewall
Cerca espositori, prodotti e news
Cerca espositori, prodotti e news

KAMPA

media

2021-09-21 - Aggiornamento dell'azienda KAMPA

KAMPA: Targów dzień trzeci! A w międzyczasie czas się nieco pochwalić. Zostaliśmy wyróżnieni w przeglądzie najlepszych butów w magazynie branżowym Fotoshoe30. Przeglądajcie uważnie, bo można nas spotkać na paru stronach. Cały magazyn pod linkiem--》https://edizioniaf.com/issues/fotoshoe_2021_05/?mc_cid=e9e7ff9017&mc_eid=43924cdacd °°° The third day of the fair! In the meantime, it's time to show off a bit. We were awarded in the review of the best shoes in the trade magazine Fotoshoe30. Browse carefully because you can meet us on several pages. The entire warehouse at the link -》https://edizioniaf.com/issues/fotoshoe_2021_05/?mc_cid=e9e7ff9017&mc_eid=43924cdacd °°° Il terzo giorno di fiera! Nel frattempo, è il momento di mettersi in mostra un po'. Siamo stati premiati nella recensione delle migliori scarpe sulla rivista di settore Fotoshoe30. Naviga con attenzione perché puoi incontrarci su più pagine. L'intero magazzino al link -》https://edizioniaf.com/issues/fotoshoe_2021_05/?mc_cid=e9e7ff9017&mc_eid=43924cdacd #shoes #milano #micam #leather #leathershoes #foto #fashion #vege #vegeeco #PINIATEX #pineappleshoes #new #bestshoes #polishshoes #poland #buty #skoranaturalna #wygoda #komfort #skorazananasa #weganskie #pgpo